Подмяна на електроинсталации

Подмяна на електроинсталации в Плевен

Ако сте жертва на постоянно падащите предпазители или електроуредите работят с недостатъчна мощност, то не се колебайте да ни повикате. Ние ще вложим нужните старания, за да отстраним авариите и да се чувствате спокойни. Разбира се, намесваме се и при проблеми с шумове от електрически кутии и влошено функциониране на осветителните тела. Предлагаме гаранция за всяко наше предложение.

Освен смяна на електроинсталация, можете да ни използвате за монтаж и демонтаж на ключове и контакти. В същото време извършваме поправка на дефектирали електрически уреди и подменяме ел. табла, бушони и така нататък.

Ремонт на бойлерно табло

Тази услуга е наричана още смяна на външен стенен електрически ключ за бойлер.

Ремонт на стълбищно осветление

Ние извършваме ремонт на стълбищни осветления на обществени и жилищни сгради.

Смяна на предпазител

Предпазителите, представляват малки и умни устройства, при които прекъсването на тока е основната им функция.

Откриване на кражба на ток

Понякога установяването се случва лесно, но в други случаи обаче, няма начин да разберете истината със сигурност, освен ако не се намесят професионалисти.

Откриване на скрити кабели

Специален скенер позволява да бъде локализирано мястото на прекъснатия или закрит със строителни материали контакт.

Изнасяне на електромерни табла на имотна граница

Често срещано е изнасянето на електромерни табла на имотна граница.