Монтаж на ел. ключове и контакти

Ремонт и монтиране на електрически ключове и контакти в Плевен

Разполагаме с нужната апаратура и арсенал от инструменти, който ще използваме в работния цикъл. Монтажът на ел. ключове за осветление и контакти, няма да ни отнеме много време, което ви позволява да използвате електрическите компоненти, веднага след като напуснем обекта ви.

Също така правим инсталации и на новонанесли се в нов апартамент, а там със сигурност ще ви трябва електротехник за монтаж на електрически ключове и контакти. Без тях не можете да използвате ел. уредите си за домакинството.

Ремонт на бойлерно табло

Тази услуга е наричана още смяна на външен стенен електрически ключ за бойлер.

Ремонт на стълбищно осветление

Ние извършваме ремонт на стълбищни осветления на обществени и жилищни сгради.

Смяна на предпазител

Предпазителите, представляват малки и умни устройства, при които прекъсването на тока е основната им функция.

Откриване на кражба на ток

Понякога установяването се случва лесно, но в други случаи обаче, няма начин да разберете истината със сигурност, освен ако не се намесят професионалисти.

Откриване на скрити кабели

Специален скенер позволява да бъде локализирано мястото на прекъснатия или закрит със строителни материали контакт.

Изнасяне на електромерни табла на имотна граница

Често срещано е изнасянето на електромерни табла на имотна граница.