Всичко за бойлерите...

 

Класификация на бойлерите
Според начина на загряване на водата бойлерите биват :
- газови
- на твърдо гориво
- електрически
- със серпентина
- комбинирани
Според начина им на монтаж бойлерите биват 2 вида :
- хоризонтални
- вертикални
Според начина им на работа бойлерите също биват 2 вида :
- отворена система (без налягане)
- бойлери, работещи под налягане

Какво трябва да съдържа водопроводната част на един бойлер ?


Спирателен кран - поставя се на тръбата за студена вода, която идва от водомера. Служи да се спре водата САМО на бойлера, при евентуална повреда, изискваща източването му. Препоръчвам ви сферичен спирателен кран.

Възвратно-изпускателен клапан (или т.н. комбиниран вентил) 
- монтира се също на тръбата за студена вода, непосредствено до самият бойлер. На корпуса на този клапан има изобразена стрелка. Върхът И трябва да сочи към бойлера. Между този клапан и бойлера не трябва да се монтира никаква друга спирателна арматура! Някои производители монтират фабрично такъв клапан на бойлерите си, с изричното указание че ако се демонтира, гаранционният срок отпада. Комбинираният вентил служи за 3 основни неща :
- поддържа нормално налягане във водосъдържателя. При включен бойлер, налягането на водата вътре се повишава поради разширението й, и от този клапан е възможно да прокапва вода. Това не бива да се счита за дефект ! При евентуално повишаване на налягането над допустимите норми, този клапан се отваря и изпуска водата, като така понижава налягането във водосъдържателя и предотвратява взривяването му.
- позволява на водата да се движи само в една посока
- към бойлера. Т.е. не позволява топлата вода да се върне по тръбата за студена вода и да стопи частите на водомера, примерно.
- за източване водата от бойлера при профилактика или смяна на нагревателя. Това става като се спре притока на студена вода, отвори се крана за топла вода на смесителната батерия и се повдигне лостчето на комбинираният вентил. В последно време все повече хора практикуват изграждане на водопроводната част на бойлера с тръби, които се използват за парно отопление. Те са трислойни
- най-вътрешната част е топлоустойчива пластмаса, следва слой алуминий, и най-външният слой е отново пластмаса. Самата тръба не е скъпа, но заедно с накрайниците, с които се присъединява към останалата част от водопровода, излиза малко по-скъпичко от обикновените гъвкави връзки. Въпреки това, аз лично смятам че това решение е по-подходящо, особено за топлата вода от бойлера.

Електрическа част на бойлера. При ново строителство на сгради се изисква кабелите да са 3-проводни, включително и до бойлера. Този трети проводник се свързва корпуса на бойлера и заземителната инсталация на сградата. В този случай е възможно в таблото с предпазителите да се монтира и комбиниран вариант на дефектно-токова защита + автоматичен предпазител. Това комбинирано устройство заема място за два автоматични предпазителя в таблото, и гарантирано прекъсва веригата при претоварване, късо съединение, както и при токове на утечка над определена стойност (30 милиампера). Действието му се основава на сравняване на тока, който протича по фазовия и по нулевия проводник - ако те са с еднаква стойност - всичко е наред. Ако има макар и минимална разлика между тях (30 милиампера) автоматично се прекъсва напрежението в този клон от инсталацията. Условието, за да се монтира дефектно-токова защита е инсталацията да е 3-проводна, и след тази защита нулевият проводник да няма електрическа връзка със защитният проводник.

Ако кабела до бойлера е с 2 проводника, това означава че няма изградена такава заземителна инсталация и в този случай се прилага т.н. защитно зануляване - нулевият проводник се свързва с корпуса. Условието, което трябва да бъде спазено, е този нулев проводник да не се прекъсва никъде от нулевата шина в таблото с предпазителите до самият бойлер.

Термозащитата служи за прекъсне напрежението към нагревателя, при положение че терморелето не е направило това. Настройва се да изключи при температура около 90 градуса. Тази настройка се извършва от производителя и в никакъв случай не трябва да се променя - т.е. да не се пипа болтчето, което е фиксирано с боя. Съществуват еднополюсни защити (които прекъсват само фазовият проводник), както и двуполюсни такива - които прекъсват и фазата, и нулата. Датчика, който реагира на температурата, представлява метална тръбичка, която влиза в предвиденото за целта място във фланеца на бойлера, или просто се долепва до него посредством болт. Съществуват и термозащити с т.н. "сонда". При тях температурният датчик се свързва с електрическата част посредством тънка метална тръбичка, извита в спираловидна форма. При нормална работа термозащитата стои винаги включила. Веднъж изключила, тя НЕ МОЖЕ да се включи сама! Включването й става ръчно, след съответната проверка, и отстраняване на причината, довела до изключването й - обикновено това е повредено термореле, или повреда в самата термозащита, което изисква подмяната й с нова.

Терморелето служи да прекъсне напрежението към нагревателя при достигане на определена температура, а при охлаждане на водата - да включи нагревателя автоматично. Температурата, при която терморелето изключва, може да се регулира. При някои бойлери това става след като се свали капака на бойлера, а при други регулирането на температурата може да става отвън. При тези бойлери се използват терморелета със сонда и спираловидна тръбичка, каквито се използват и за регулиране на градусите в готварските печки. Разликите между терморелетата за бойлери и печки е в температурният диапазон - за бойлери се поставят релета, които изключват при около 72 градуса, докато тези за готварските печки изключват при температура около 350 градуса. Тези стойности са написани на самото реле и трябва да се внимава при подмяната на релета да не се объркат, т.е. като купувате ново термореле, задължително да уточните за какъв уред ще бъде то - за бойлер (72 градуса) или за печка (350 градуса). При нормално работещо термореле, трябва да чувате "цъкане" като въртите врътката за регулиране на градусите. Това "цъкане" всъщност е звукът, който издава самият контакт при включване и изключване.

Ключът служи да включите, съответно и да изключите ръчно бойлера. Съществуват няколко модела ключове : - пет-тактов - въртящ се. Той има 5 степени - 0, I, II, III, IV. Използва се при нагреватели с повече от 2 извода. С него може да се регулира мощността на самия нагревател - дали да загрява по-бавно или по-бързо водата. При въртене на оста на ключа, едни гърбички включват или изключват различни пластини, и така се подава напрежение на различни клеми на нагревателя. - дву-тактов - има само две степени - "включено" и "изключено". Използва се при нагреватели, които са с 2 извода и фиксирана мощност. - клавишен ключ - използва се при нагреватели с 2 извода. При него мощността на нагревателя не може да се регулира - има само две положения - "включено" и "изключено". Тези ключове могат да бъдат и светещи - в самият ключ е монтирана и миниатюрна глим-лампичка, която служи за индикатор на състоянието на бойлера - включен/изключен.

Анодната защита представлява плътен метален цилиндър, изработен от магнезиева сплав, изолиран електрически от корпуса на бойлера. Монтира се на фланеца с пластмасови изолационни втулки и се свързва електрически с третият, заземителен проводник. Служи за допълнителна защита от електрокорозия - една от главните причини за "пробиването" на водосъдържателя. Монтираният аноден протектор създава оптимален защитен потенциал на вътрешната повърхност на водосъдържателя. Защитният потенциал не позволява протичането на корозионни токове. Експлоатационната продължителност на магнезиевият анод е от 3 до 4 години, в зависимост от параметрите на водата (електропроводимост, киселинност, температура, химичен състав). След изтичането на този срок анодът трябва да се подмени. Забележка : Подменянето на анода, както и на нагревателя, изискват източването на водата от бойлера!

Външно бойлерово табло - в повечето случаи има монтирано такова табло извън помещението, където е монтиран бойлера. Освен ключа за включване и изключване на бойлера, то може да има и контакт за включване на допълнителен електроуред. Тези табла се продават стандартно изпълнени със светещи ключове, българско производство, които са с двуполюсно прекъсване - т.е. могат да прекъснат и фазата, и нулата. !!!

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook