Цени

 
Цени на електро инсталации гр. Плевен Мярка Цена (лв.)
1 Посещение на адрес бр. 25,00 лв.
2 Монтаж на ключове бр. 5,00 лв.
3 Монтаж на единични контакти бр. 5,00 лв.
4 Монтаж на двоен панелен контакт бр. 6,50 лв.
5 Монтаж на трифазен контакт бр. 10,00 лв.
6 Монтаж на датчик за движение бр. 15,00 лв.
7 Монтаж на предпазител бр. 8,50 лв.
8 Монтаж на дефектнотокова защита бр. 12,00 лв.
9 Монтаж и свързване на бойлер (80 л.) бр. 25,00 лв.
10 Монтаж на осветително тяло - полилей бр. 12,00 лв.
11 Монтаж на осветително тяло - аплик бр. 8,00 лв.
12 Монтаж на осветително тяло - "луна" бр. 8,00 лв.
13 Монтаж на трансформатор за "луна" или "LED лента" бр. 6,00 лв.
14 Полагане на кабелен канал на метър 3,00 лв.
15 Полагане на проводник 1,50 mm² - 4,00 mm² на метър 2,00 – 3,50 лв.
16 Направа на канал за полагане на проводник в бетон на метър 4,00 лв.
17 Направа на канал за полагане на проводник в тухла на метър 3,00 лв.
18 Монтаж на апартаментно табло (6-8 позиции) бр. 120,00 лв.
19 Монтаж на разклонителна кутия бр. 8,00 лв.
20 Монтаж на конзолна кутия бр. 3,50 лв.
21 Къртене на мазилка (до 3 см.) на метър 8,00 лв.
22 Монтаж на монофазен електромер бр. 40,00 лв.
23 Монтаж на трифазен електромер бр. 60,00 лв.
24 Полагане на слаботокови кабели в гофре на метър 3,00 лв.
25 Диагностига на ел. инсталация до 3 помещения бр. 70,00 лв.
26 Ремонт на ел. табло бр. 100,00 лв.

В зависимост от обема на работа и монтаж, цената на услугата подлежи на коментар.