За нас

ДЕЙНОСТ

Ние сме електротехници, които развивт дейност в областта на електроизграждането и дистрибуцията на електрическото оборудване и материали на територията на цялата страна.

От както сме създадени се опитваме да се утвърдим на пазара като отличен и лоялен доставчик на комплексни решения в сферата на електрическите инсталации.

ПАРТНЬОРИ

Работата ни с нашите партньори е да държим най-високите стандарти по отношение на качеството и лоялността в бизнес отношенията си с тях. Уважаваме изискванията на клиентите ни и се стремим да изпълним и доставим услуги по най-гъвкавия начин.

ЕКИП

Ценим работата в екип и предоставяме възможност за развиване на онези личностни качества на нашите служители, които формират адекватно поведение към деловия и производствен процес във фирмата. Стимулираме креативното мислене и осигуряваме възможност за реализация на добрите идеи.

НАШАТА МИСИЯ