Печат

Безопасното използуване на ел уреди!

Всички метални части на електрическите уреди /капаци, кожуси и др./, които при влошаване на изолацията на захранващите проводници биха попаднали под напрежение, трябва да са заземени или поне занулени. Тъй като старите електрически инсталации не са пригодени за зануляване, когато домакинството реши да се обзаведе с електрически уреди, добре е да се снабди с контакти „шуко”.Неправилното използуване на електродомакинските уреди може да доведе и до пожар. Статистиката показва, че по-голяма част от пожарите, особено в градовете, се причиняват от прегрети или поставени върху горими поставки и оставени без надзор електрически нагревателни уреди котлони, ютии, печки и пр./. За да се предпазим от нещастия от този род, добре е да имаме главен прекъсвач, който ще изключваме преди излизане от жилището, особено при дълго отсъствие.Друга причина за пожар е искренето в контактуващите места, вследствие на което могат да се подпалят горимите части на уредите или самата инсталация

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook