Печат

Какво трябва да знаем за безопасното използване на електрическите домакински уреди ?

Електричеството е наш добър помощник, но то може да стане причина за нещастни случаи, ако при използуването на електрическите консуматори не спазваме изискванията за безопасна работа с тях. Нееднократно при описанието на отделните домакински електрически уреди обръщахме внимание, че електрическият ток, който е доведен в нашата домашна електрическа инсталация, при известни обстоятелства може да стане опасен за живота и здравето ни. Неговото действие е топлинно, механично и химично. Доколко опасен може да се окаже токът, зависи от времето, през което той действува, и от силата му. Освен обгаряния той може да причини и гърчове, които засягат особено зле сърцето.

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook