Слънчевата енергия – екологично чиста енергия, произведена от фотоволтаични панели – най-добрият начин да опазим нашата икономика и околната среда

Слънчевата енергия първоначално се използвала за захранване с електроенргия на спътниците в орбита около Земята. В последствие се разширило използването и през последните години за нашите битови и промишлени нужди. Слънчевата енергия се произвежда чрез събиране на слънчева светлина и превръщането и в електричество. Това се прави с помощта на слънчеви панели, които са големи плоски панели и се състоят от много отделни слънчеви клетки. Тази енергия най-често се използва в отдалечени райони, въпреки че е все по-популярно е използването и в градските райони.

Предимството на слънчевата енергия наистина е огромно за околната среда. Естествено има и някой недостатъци – първоначалната цена на оборудването и влиянието на атмосферните условия, което ни кара да се колебаем в избора на енергоизточник. По-долу ще разгледаме  предимствата и недостатъците на слънчева енергия:

 

Предимства на слънчева енергия:

 • Главното предимство на слънчевата енергия е, че не замърсява околната среда в процеса на генериране на електроенергия. Слънчевата енергия е чиста и възобновяема (за разлика от газ, петрол и въглища) и устойчива, което помага за защита на околната среда.
 • Слънчевата енергия не изисква никакво гориво.
 • Тя не ни замърсява въздуха чрез освобождаване на въглероден диоксид, азотен оксид, серен диоксид или живак в атмосферата, като много от традиционните форми на генериране на електрическа енергия.
 • Следователно слънчева енергия не допринася за глобалното затопляне, киселинните дъждове и смогът. Тя активно допринася за намаляване на вредните емисии и на парниковите газове.
 • Няма текущи разходи в процеса на работа - слънчевото излъчване е свободно навсякъде. След като бъде инсталирана системата няма текущи разходи.
 • Може да се прилага гъвкаво към най-различни потребители - за стационарни или преносими устройства. За разлика от повечето енергоизточници, слънчевите панели може да се направят достатъчно малки, за да се поберат в джобни електронни устройства, или достатъчно големи, за да зареждат автомобилните батерии или за доставка на електроенергия за целия сгради.
 • Тази енергия не е засегната от търсенето и предлагането на горива и следователно не е зависима от все по-високата цена на изкопаемите горива.
 • Слънчевата енергия не употребява  гориво за създаването си, което от своя страна не допринася за разходите и проблемите на събирането и транспортирането на гориво или съхраняване на радиоактивни отпадъци.
 • Тя се  генерирани където е необходимо. Ето защо, няма големи разходи по пренасяне на енергията.
 • Слънчевата енергия може да бъде използвана за компенсиране на  доставената до потребителя енергия от други източници. Това води не само до намаляване на Вашата сметка за електроенергия, но също така ще продължи да Ви снабдява с електричество  в случай на прекъсване на захранването.
 • Слънчева енергийна система може да работи напълно самостоятелно. Тя може да бъде инсталирана в отдалечени места, правейки ги по-практични и рентабилни, отколкото  да бъдат захранени от електрическата мрежа.
 • Използването на слънчева енергия косвено намалява разходите за здравеопазване.
 • Съоръжението работи тихо, няма движещи се части, не мирише и не изисква от Вас да добавяте някакво гориво.
 • Можете лесно да добавите повече слънчеви панели в бъдеще, когато нуждите на семейството ви расте.
 • Слънчева енергия подпомага местната икономика.

Недостатъци на слънчева енергия:

 • Първоначалната цена е основният недостатък при инсталиране на система за добиване на слънчева енергия, до голяма степен поради високата цена на полу-проводниците използвани в изграждането на слънчевите панели.
 • цената на слънчевата енергия също е висока в сравнение с тази от невъзобновяеми източници. Тъй като недóстига на електроенергия става все по-голям, слънчевата енергия става с все по-конкурентна цена.
 • Соларните панели изискват доста голяма площ за инсталиране за да се постигне добро ниво на ефективност.
 • Ефективността на системата, също разчита на местоположението на слънцето, въпреки че този проблем може да бъде преодоляно с инсталирането на някои компоненти.
 • производство на слънчева енергия се влияе от наличието на облаци или замърсяване на въздуха, а също така и през тъмната част на денонощието съоръжението не би могло да работи, като до известна степен с наличието на батерии, които се зареждат през деня, се решава този проблем.
 • Що се отнася автомобилите задвижвани от слънчевата енергия недостатък е тяхната бавна скорост.

Слънчеви клетки -

Слънчевите клетки са полупроводникови устройства, които преобразуват енергията на слънчевата светлина в електрическа енергия. Те  също така се наричат  "фотоволтаични клетки". В слънчевите клетки не се използват химични реакции, при производството на електрическа енергия и те са без движещи се части.

Фотоволтаичните слънчеви клетки са тънки дискове силиций, които преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Тези дискове действат като източници на енергия за широк спектър от приложения, включително  калкулатори и други малки устройства, телекомуникации, слънчеви панели поставени на покрива на фамилни къщи, както и за осветление, помпени инсталации и за медицински цели в селата в развиващите се страни. В големи масиви, които могат да съдържат  хиляди отделни клетки, те могат да функционират като електрически централи, аналогични на ядрена електроцентрала, или такава с въглища или течно гориво. Слънчеви клетки се използват за задвижване на спътниците, защото те нямат движещи се части, които могат да изискват употребата на някакъв вид гориво.

Енергията, произведена от слънчевите панели е постояннотокова (DC). За да може да се използва за захранване на битови консуматори, тя трябва да стане променливотокова (AC). Това налага използването на инвертори, които преобразуват произведената електроенергия от постоянна в променливотокова. След това преобразуване спокойно може да се свърже към електропреносната мрежа. Посредством контролен електромер бихте могли да следите какво количество енергия е произвела Вашата инсталация.

 

Инвертор

 

 

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook