Печат

Как да помогнем при удар от електрически ток ?

Тъй като опасността при удар от електрически ток се увеличава пропорционално на времето, през което той въздейства на човешкия организъм, първата ни работа е веднага да изключим съответния консуматор или цялата електрическа инсталация. Това става, като отвъртим предпазителите или натиснем бутончетата на автоматичните предпазители. Ако не можем да направим това веднага, с гумени ръкавици или дървен предмет трябва да отделим пострадалия от токовата верига. Не трябва да забравяме, че през тялото на пострадалия преминава ток, който при пряк допир /ако действаме с голи ръце/ може да засегне и нас.

След като отстраним пострадалия от опасния контакт с мрежата, разкопчаваме дрехите му, изпращаме да повикат лекар и веднага започваме да правим изкуствено дишане. Изкуственото дишане се прави веднага, когато пострадалият е престанал да диша, и то дотогава, докато дишането се възстанови или докато дойде лекарят, който ще се разпореди какво да се прави по-нататък. Понякога изкуствено дишане се прави в продължение на няколко часа.

Преди да започнем да правим изкуствено дишане, трябва да осигурим безпрепятствено постъпване на въздух до дробовете на пострадалия /това значи, че предварително трябва да извадим езика на пострадалия навън/.

Внимание: Съветваме ви всички поправки по електрически уреди се извършват от правоспособни специалисти - електротехници.

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook