Печат

 

Как държавата насърчава своите граждани да енергоспестяват?

Това  са най-вече мерки, свързани с осигуряване на кредити и грантове чрез национални, европейски и други програми, както и данъчни облекчения. Програмите осигуряват само част от необходимите средства – най-често до 20% от общите разходи, защото участието на гражданите със собствени средства се приема за гаранция за добро качество както на проектите, така и на изпълнението им. Всеки е заинтересован парите му да се изразходват ефективно.

 

Държавни програми:

 

  • Национална програма на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за обновяване на жилищния фонд - програмата е за срок от 20 години и осигурява до 20% гарант.
  • Национална стратегия за изолация на сградите - предвижда да осигурява субсидии до 20%.
  • Държавно подпомагане чрез осигуряване на кредитна линия за провеждане на мерки за енергийна ефективност в домакинствата - REECL -  до 20% държавна субсидия от общата стойност на проекта.
  • Данъчни облекчения - съгласно Закона за местните данъци и такси, сградите със сертификат „А”се освобождават от данък сгради за период от 10 години.

 

Последици от прекомерната употреба на енергия?

 

Последиците са  не само с излишни натоварващи разходи, но и излъчването на големи количества вредни емисии от парникови газове, които утежняват и без това крехкия климат на планетата. Всъщност изчерпването на природни енергийни ресурси е сред най-важните проблеми за решаване пред съвременното общество.

 

Как да живеем енергоспестяващо?

 

  • не поставяйте мебели или завеси пред радиаторите;
  • избирайте енергоспестяващи уреди и замяна на старите;
  • поддържайте и подновявайте електрическите си инсталации.

 

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook