Начало » Полезно

Полезно

Резултати 1 - 10 от 13

Полезно/Полезно
Author:Administrator
Всичко за бойлерите...   Класификация на бойлерите Според начина на загряване на водата бойлерите биват : - газови - на твърдо гориво - електрически - със серпентина - комбинирани Според начина им на монтаж бойлерите биват 2 вида : - хоризонтални - вертикални Според начина им на работа бойлерите също биват 2 вида : - отворена система (без налягане) - бойлери, работещи под налягане Какво трябва да съдържа водопроводната част на един бойлер ? Спирателен кран - поставя се на тръбата за студена вода, която идва от водомера. Служи да се спре водата САМО на бойлера, при евентуална повреда, изискваща източването му. Препоръчвам ви сферичен спирателен кран. Възвратно-изпускателен клапан (или т.н. комбиниран вентил)  - монтира се също на тръбата за студена вода, непосредствено до самият бойлер. На корпуса на този клапан има изобразена стрелка. Върхът И трябва да сочи към бойлера. Между този клапан и бойлера не трябва да се монтира никаква друга спирателна арматура! Някои производители монтират фабрично такъв клапан на бойлерите си, с изричното указание че ако се демонтира, гаранционният срок отпада. Комбинираният вентил служи за 3 основни неща : - поддържа нормално налягане във водосъдържателя. При включен бойлер, налягането на водата вътре се повишава поради разширението й, и от този клапан е възможно да прокапва вода. Това не бива да се счита за дефект ! При евентуално повишаване на налягането над допустимите норми, този клапан се отваря и изпуска водата, като така понижава налягането във водосъдържателя и предотвратява взривяването му. - позволява на водата да се движи само в една посока - към бойлера. Т.е. не позволява топлата вода да се върне по тръбата за студена вода и да стопи частите на водомера, примерно. - за източване водата от бойлера при профилактика или смяна на нагревателя. Това става като се спре притока на студена вода, отвори се крана за топла вода на смесителната батерия и се повдигне лостчето на комбинираният вентил. В последно време все повече хора практикуват изграждане на водопроводната част на бойлера с тръби, които се използват за парно отопление. Те са трислойни - най-вътрешната част е топлоустойчива пластмаса, следва слой алуминий, и най-външният слой е отново пластмаса. Самата тръба не е скъпа, но заедно с накрайниците, с които се присъединява към останалата част от водопровода, излиза малко по-скъпичко от обикновените гъвкави връзки. Въпреки това, аз лично смятам че това решение е по-подходящо, особено за топлата вода от бойлера. Електрическа част на бойлера. При ново строителство на сгради се изисква кабелите да са 3-проводни, включително и до бойлера. Този трети проводник се свързва корпуса на бойлера и заземителната инсталация на сградата. В този случай е възможно в таблото с предпазителите да се монтира и комбиниран вариант на дефектно-токова защита + автоматичен предпазител. Това комбинирано устройство заема място за два автоматични предпазителя в таблото, и гарантирано прекъсва веригата при претоварване, късо съединение, както и при токове на утечка над определена стойност (30 милиампера). Действието му се основава на сравняване на тока, който протича по фазовия и по нулевия проводник - ако те са с еднаква стойност - всичко е наред. Ако има макар и минимална разлика между тях (30 милиампера) автоматично се прекъсва напрежението в този клон от инсталацията. Условието, за да се монтира дефектно-токова защита е инсталацията да е 3-проводна, и след тази защита нулевият проводник да няма електрическа връзка със защитният проводник. Ако кабела до бойлера е с 2 проводника, това означава че няма изградена такава заземителна инсталация и в този случай се прилага т.н. защитно зануляване - нулевият проводник се свързва с корпуса. Условието, което трябва да бъде спазено, е този нулев проводник да не се прекъсва никъде от нулевата шина в таблото с предпазителите до самият бойлер. Термозащитата служи за прекъсне напрежението към нагревателя, при положение че терморелето не е направило това. Настройва се да изключи при температура около 90 градуса. Тази настройка се извършва от производителя и в никакъв случай не трябва да се променя - т.е. да не се пипа болтчето, което е фиксирано с боя. Съществуват еднополюсни защити (които прекъсват само фазовият проводник), както и двуполюсни такива - които прекъсват и фазата, и нулата. Датчика, който реагира на температурата, представлява метална тръбичка, която влиза в предвиденото за целта място във фланеца на бойлера, или просто се долепва до него посредством болт. Съществуват и термозащити с т.н. "сонда". При тях температурният датчик се свързва с електрическата част посредством тънка метална тръбичка, извита в спираловидна форма. При нормална работа термозащитата стои винаги включила. Веднъж изключила, тя НЕ МОЖЕ да се включи сама! Включването й става ръчно, след съответната проверка, и отстраняване на причината, довела до изключването й - обикновено това е повредено термореле, или повреда в самата термозащита, което изисква подмяната й с нова. Терморелето служи да прекъсне напрежението към нагревателя при достигане на определена температура, а при охлаждане на водата - да включи нагревателя автоматично. Температурата, при която терморелето изключва, може да се регулира. При някои бойлери това става след като се свали капака на бойлера, а при други регулирането на температурата може да става отвън. При тези бойлери се използват терморелета със сонда и спираловидна тръбичка, каквито се използват и за регулиране на градусите в готварските печки. Разликите между терморелетата за бойлери и печки е в температурният диапазон - за бойлери се поставят релета, които изключват при около 72 градуса, докато тези за готварските печки изключват при температура около 350 градуса. Тези стойности са написани на самото реле и трябва да се внимава при подмяната на релета да не се объркат, т.е. като купувате ново термореле, задължително да уточните за какъв уред ще бъде то - за бойлер (72 градуса) или за печка (350 градуса). При нормално работещо термореле, трябва да чувате "цъкане" като въртите врътката за регулиране на градусите. Това "цъкане" всъщност е звукът, който издава самият контакт при включване и изключване. Ключът служи да включите, съответно и да изключите ръчно бойлера. Съществуват няколко модела ключове : - пет-тактов - въртящ се. Той има 5 степени - 0, I, II, III, IV. Използва се при нагреватели с повече от 2 извода. С него може да се регулира мощността на самия нагревател - дали да загрява по-бавно или по-бързо водата. При въртене на оста на ключа, едни гърбички включват или изключват различни пластини, и така се подава напрежение на различни клеми на нагревателя. - дву-тактов - има само две степени - "включено" и "изключено". Използва се при нагреватели, които са с 2 извода и фиксирана мощност. - клавишен ключ - използва се при нагреватели с 2 извода. При него мощността на нагревателя не може да се регулира - има само две положения - "включено" и "изключено". Тези ключове могат да бъдат и светещи - в самият ключ е монтирана и миниатюрна глим-лампичка, която служи за индикатор на състоянието на бойлера - включен/изключен. Анодната защита представлява плътен метален цилиндър, изработен от магнезиева сплав, изолиран електрически от корпуса на бойлера. Монтира се на фланеца с пластмасови изолационни втулки и се свързва електрически с третият, заземителен проводник. Служи за допълнителна защита от електрокорозия - една от главните причини за "пробиването" на водосъдържателя. Монтираният аноден протектор създава оптимален защитен потенциал на вътрешната повърхност на водосъдържателя. Защитният потенциал не позволява протичането на корозионни токове. Експлоатационната продължителност на магнезиевият анод е от 3 до 4 години, в зависимост от параметрите на водата (електропроводимост, киселинност, температура, химичен състав). След изтичането на този срок анодът трябва да се подмени. Забележка : Подменянето на анода, както и на нагревателя, изискват източването на водата от бойлера! Външно бойлерово табло - в повечето случаи има монтирано такова табло извън помещението, където е монтиран бойлера. Освен ключа за включване и изключване на бойлера, то може да има и контакт за включване на допълнителен електроуред. Тези табла се продават стандартно изпълнени със светещи ключове, българско производство, които са с двуполюсно прекъсване - т.е. могат да прекъснат и фазата, и нулата. !!!
Понеделник, 01 Февруари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Какво да правим, ако живеем в старо жилище?   Правилното изграждане и експлоатация на електрическата инсталация в жилищните сгради осигурява по-голяма безопасност, по-добро качество на захранване, и по-нисък разход на енергия. Според данни на Националния статистически институт по-голяма част - 73% от жилищните сгради в България и вътрешните мрежи* в тях са изграждани в периода 1946 -1990 г. Изискванията за натовареност на мрежата тогава са били различни от сегашните и по-тази причина електрическите инсталации може да се окажат неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградите на 20 и повече години в голямата си част са проектирани със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност, обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялня, бойлер и др. Експертите препоръчват да се изследва вътрешната електрическа инсталация в жилищата строени след 1990 г. и ако е завишена инсталираната мощност, да се предприеме ремонт, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна или ремонт на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара. Възможно е например монтирането на специални сензори, които активират електрозахранването само при наличие на човек в помещението като по този начин спестяват натоварването на мрежата и пестят електроенергия. *Вътрешната мрежа обхваща всички електрически съоръжения от електромерното табло до последния контакт в жилището. В много-фамилните жилищни кооперации захранването на етажното осветление и асансьорите е част от вътрешната инсталация на етажната собственост. Поддръжката на вътрешната електрическа инсталация е отговорност на собственика на имота. Преди да предприемете каквито и да било действия, свързани с вътрешната електрическа инсталация се посъветвайте с електротехник. При планиране на ремонт на старо жилище предвидете подмяна на електроинсталацията, тъй като това ще ви спести много бъдещи проблеми. Неправилно изградената вътрешна електрическа инсталация е сред честите причинители на пожар. Броят на електроуредите в дома Ви расте. Ако старата ви електрическа инсталация има определен капацитет, включването на електроуреди като пералня, миялна, вградена фурна, проточен бойлер ще надвиши този капацитет и е възможно пренатоварване на мрежата. Подменете старите бушони с автоматични прекъсвачи, които ще дадат по-голяма защита на електроинсталацията ви. В зависимост от броя уреди, които искате да ползвате се определя и мощността за всеки прекъсвач. Електроинсталациите в панелните блокове са предвидени за определен капацитет на натоварване т.е. едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Проучете капацитета на вътрешната си инсталация и помислете за разширяването й. Освен смяната на електроинсталацията с нова, обърнете внимание и на ключовете и контактите. Предлагат се различни модели, като например такива с твърди връзки или с устойчива на висока температура пластмаса, които осигуряват надеждност и безопасност на връзката. Ако домът ви е на 35-40 години това означава, че и кабелите на електрическата Ви инсталация са стари и могат да предизвикат инциденти или да са причина за лошото качество на тока в дома ви. Подменете ги. В зависимост от консуматорите (уредите), които ще се включат в мрежата е необходимо да се съобразят и кабелите, както и съответния брой кръгове за самата електроинсталация. При полагане или подмяна на електрическата инсталация се обърнете към специалист електротехник. Той ще изготви най-подходящата за вашето жилище схема на електрическата инсталация. В противен случай опасността от инциденти е голяма. За да улесните монтажа на новата електроинсталация, можете да ползвате первази, чрез които прекарването на кабелите ще е удобно и лесно. Добре е да знаете как точно е разположена електрическата инсталация в дома ви. В противен случай рискувате при най-малкото нещо като поставяне на картина на стената да предизвикате токов удар, засягайки някой кабел от инсталацията. В случай, че нямате информация за разположението на електрическата инсталация в дома си – снабдете се с детектори, които откриват електрическите кабели,независимо дали са вградени в стена или зад перваз. За по-голяма безопасност може да монтирате в таблото за бушоните защита против токови удари. В съответствие с новите изисквания в електротаблата трябва да бъдат поставяни дефектнотокова защита и защита от пренапрежение. За да не претоварвате електрическата инсталация, може да монтирате специални сензори, които “разбират” кога сте в помещение и сами активират електрозахранването в него. Така освен, че щадите електрическата си инсталация, допринасяте и за енергийната ефективност.  
Вторник, 19 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Как да помогнем при удар от електрически ток ? Тъй като опасността при удар от електрически ток се увеличава пропорционално на времето, през което той въздейства на човешкия организъм, първата ни работа е веднага да изключим съответния консуматор или цялата електрическа инсталация. Това става, като отвъртим предпазителите или натиснем бутончетата на автоматичните предпазители. Ако не можем да направим това веднага, с гумени ръкавици или дървен предмет трябва да отделим пострадалия от токовата верига. Не трябва да забравяме, че през тялото на пострадалия преминава ток, който при пряк допир /ако действаме с голи ръце/ може да засегне и нас. След като отстраним пострадалия от опасния контакт с мрежата, разкопчаваме дрехите му, изпращаме да повикат лекар и веднага започваме да правим изкуствено дишане. Изкуственото дишане се прави веднага, когато пострадалият е престанал да диша, и то дотогава, докато дишането се възстанови или докато дойде лекарят, който ще се разпореди какво да се прави по-нататък. Понякога изкуствено дишане се прави в продължение на няколко часа. Преди да започнем да правим изкуствено дишане, трябва да осигурим безпрепятствено постъпване на въздух до дробовете на пострадалия /това значи, че предварително трябва да извадим езика на пострадалия навън/. Внимание: Съветваме ви всички поправки по електрически уреди се извършват от правоспособни специалисти - електротехници.
Неделя, 17 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Безопасното използуване на ел уреди! Всички метални части на електрическите уреди /капаци, кожуси и др./, които при влошаване на изолацията на захранващите проводници биха попаднали под напрежение, трябва да са заземени или поне занулени. Тъй като старите електрически инсталации не са пригодени за зануляване, когато домакинството реши да се обзаведе с електрически уреди, добре е да се снабди с контакти „шуко”. Неправилното използуване на електродомакинските уреди може да доведе и до пожар. Статистиката показва, че по-голяма част от пожарите, особено в градовете, се причиняват от прегрети или поставени върху горими поставки и оставени без надзор електрически нагревателни уреди котлони, ютии, печки и пр./. За да се предпазим от нещастия от този род, добре е да имаме главен прекъсвач, който ще изключваме преди излизане от жилището, особено при дълго отсъствие. Друга причина за пожар е искренето в контактуващите места, вследствие на което могат да се подпалят горимите части на уредите или самата инсталация
Вторник, 19 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Как да спестим 20% от тока вкъщи?   Ако до ключа за лампата и до копчето на телевизора имаше малки електромери, които се въртят непрекъснато и отчитат потреблението на ток пред очите ни, едва ли щяхме да оставяме  лампата светната, а телевизора включен, когато излизаме от стаята. Въпреки че в последните години потреблението на ток в българските домакинства намалява, това се дължи главно на замяната на старите и неефективни електроуреди  с нови. От Агенцията за    енергийна ефективност признават, че в домовете ни има още много резерви за икономии. Със спестяването на енергия намаляваме не само сметките си за ток, парно, вода и горива, но и допринасяме да се излъчва по-малко въглероден диоксид в атмосферата, който причинява  парниковия ефект и води до неблагоприятни промени в климата. Ето няколко конкретни съвета за подобряване на енергийната ефективност. Тяхното изпълнение гарантира намаляване на енергийното потребление с повече от 20%: Намалете с 1 градус температурата на термостата, която сте свикнали да поддържате през зимата или я увеличете с 1 градус, ако използвате климатик за охлаждане през лятото. Това почти  няма да се отрази на комфорта ви, но ще намали енергийното ви потребление с около 4% и ще спести на атмосферата замърсяване с 295 килограма въглероден диоксид годишно. Електроуредите продължават да харчат ток, дори когато са изключени, защото са в режим на очакване да бъдат включени (за това свидетелстват и малки светодиоди до копчето на  телевизора или на монитора). Изключвайте електроуредите от контакта, когато не ги използвате, за не харчат ток излишно. По този начин ще намалите разхода на ток от тези уреди с повече  от 5%, а в атмосферата годишното замърсяване с въглероден диоксид ще бъде с около 450 килограма по-малко. Направите си изолация на стените. Ще спестите 20% от енергията, която ви е нужна за отопление, а в атмосферата ще бъдат излъчени 1 485 килограма въглероден диоксид по-малко за    1година. Когато изолирате тавана на жилището си, ще намалите нуждата си от енергия за отопление с 25% и ще спестите годишно излъчването на 1 947 килограма въглероден диоксид в атмосферата. Ако смените трите най-често използвани електрически крушки в дома си с енергоспестяващи, ще намалите енергийните си разходи за осветление с 25.8%. Замърсяването на атмосферата с  въглероден диоксид на година ще бъде със 136.8 килограма по-малко. Подмяната на старите електроуреди, които харчат много ток, с нови, енергоефективни, ще намали разхода на енергия от тези уреди с 37.9%, а вредните емисии в атмосферата ще бъдат по-малко с 2 906 килограма на година. Когато пускате пералнята на 30 градуса, вместо на 90, тя харчи с 38% по-малко ток. Ако не използвате колата си за кратки разстояния, а вървите пеша или пътувате с градския транспорт, ще намалите разходите си за гориво с 39.6%, а емисиите въглероден диоксид в атмосферата – с 3 066 килограма на година. Когато поддържате гумите на автомобила си добре напомпани, спестявате на атмосферата замърсяване с над 113 килограма въглероден диоксид годишно. Поддръжката на гумите намалява и разхода на гориво на колата ви. Спрямо начина на живот и цените на горивата в САЩ, е изчислено, че за една година, добре поддържаните гуми спестяват на собственика си около 840 щатски долара. Всеки шофьор би спестил на атмосферата замърсяване с над 7.3 тона въглероден диоксид годишно и хиляди левове за гориво, ако караше една от новите коли-хибриди (които работят смесено с бензин и с електроенергия). Когато пестите топлата вода при къпане, допринасяте да се произвежда по-малко енергия за затоплянето й. С това спестявате на атмосферата замърсяване с над 158.76 килограма въглероден двуокис и намалявате сметката си за топла вода. Като избягвате да купувате пакетирани продукти или избирате по-големи разфасовки, намалявате боклука си с повече от 10%, замърсяването на атмосферата – с 544 килограма въглероден диоксид годишно, и пестите пари. Ако пълните добре миялната машина, преди да я пуснете да работи, спестявате на атмосферата замърсяване с над 45.6 килограма въглероден диоксид годишно и намалявате разходите си за ток и вода. Същото важи и за пералнята. Когато старите прозорци се заменят със стъклопакети, в дома се задържа повече топлина, спестява се замърсяване на атмосферата с 4 536 килограма въглероден диоксид годишно и се намаляват разходите за отопление. Дори и само чрез уплътняване на пролуките на прозорците и вратите с дунапренени или други изолиращи ленти, може да се спестят 775.71 килограма емисии въглероден диоксид годишно в атмосферата, а разходите за отопление да бъдат намалени. Почистването и замяната на старите филтри на климатика спестява излъчването на 158.76 килограма въглероден диоксид годишно в атмосферата. Часовникът на микровълновата печка харчи повече електроенергия всеки ден, отколкото използвате вие, докато си приготвяте вечерята в нея. Изключвайте микровълновата печка от контакта, когато не ви трябва за готвене. Ако компютърът ви работи непрекъснато, той ще похарчи за 90 дни електроенергия, равна като еквивалент на 1 барел течно гориво. Ако инсталирате специален софтуер за по-ефективна работа на компютъра си от http://localcooling.com и изключвате компютъра си всеки път, когато не го ползвате, може да намалите потреблението му на ток двойно и същото количество електроенергия да ви стигне за повече от 6 месеца. Когато оставите компютъра си включен, без да го използвате, той продължава да харчи неоправдано средно по 280 вата електроенергия на час. Това означава, че само с вашия компютър замърсявате атмосферата с повече от 1.6 тона въглероден диоксид годишно.  
Събота, 30 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
    Слънчевата енергия – екологично чиста енергия, произведена от фотоволтаични панели – най-добрият начин да опазим нашата икономика и околната среда Слънчевата енергия първоначално се използвала за захранване с електроенргия на спътниците в орбита около Земята. В последствие се разширило използването и през последните години за нашите битови и промишлени нужди. Слънчевата енергия се произвежда чрез събиране на слънчева светлина и превръщането и в електричество. Това се прави с помощта на слънчеви панели, които са големи плоски панели и се състоят от много отделни слънчеви клетки. Тази енергия най-често се използва в отдалечени райони, въпреки че е все по-популярно е използването и в градските райони. Предимството на слънчевата енергия наистина е огромно за околната среда. Естествено има и някой недостатъци – първоначалната цена на оборудването и влиянието на атмосферните условия, което ни кара да се колебаем в избора на енергоизточник. По-долу ще разгледаме  предимствата и недостатъците на слънчева енергия:   Предимства на слънчева енергия: Главното предимство на слънчевата енергия е, че не замърсява околната среда в процеса на генериране на електроенергия. Слънчевата енергия е чиста и възобновяема (за разлика от газ, петрол и въглища) и устойчива, което помага за защита на околната среда. Слънчевата енергия не изисква никакво гориво. Тя не ни замърсява въздуха чрез освобождаване на въглероден диоксид, азотен оксид, серен диоксид или живак в атмосферата, като много от традиционните форми на генериране на електрическа енергия. Следователно слънчева енергия не допринася за глобалното затопляне, киселинните дъждове и смогът. Тя активно допринася за намаляване на вредните емисии и на парниковите газове. Няма текущи разходи в процеса на работа - слънчевото излъчване е свободно навсякъде. След като бъде инсталирана системата няма текущи разходи. Може да се прилага гъвкаво към най-различни потребители - за стационарни или преносими устройства. За разлика от повечето енергоизточници, слънчевите панели може да се направят достатъчно малки, за да се поберат в джобни електронни устройства, или достатъчно големи, за да зареждат автомобилните батерии или за доставка на електроенергия за целия сгради. Тази енергия не е засегната от търсенето и предлагането на горива и следователно не е зависима от все по-високата цена на изкопаемите горива. Слънчевата енергия не употребява  гориво за създаването си, което от своя страна не допринася за разходите и проблемите на събирането и транспортирането на гориво или съхраняване на радиоактивни отпадъци. Тя се  генерирани където е необходимо. Ето защо, няма големи разходи по пренасяне на енергията. Слънчевата енергия може да бъде използвана за компенсиране на  доставената до потребителя енергия от други източници. Това води не само до намаляване на Вашата сметка за електроенергия, но също така ще продължи да Ви снабдява с електричество  в случай на прекъсване на захранването. Слънчева енергийна система може да работи напълно самостоятелно. Тя може да бъде инсталирана в отдалечени места, правейки ги по-практични и рентабилни, отколкото  да бъдат захранени от електрическата мрежа. Използването на слънчева енергия косвено намалява разходите за здравеопазване. Съоръжението работи тихо, няма движещи се части, не мирише и не изисква от Вас да добавяте някакво гориво. Можете лесно да добавите повече слънчеви панели в бъдеще, когато нуждите на семейството ви расте. Слънчева енергия подпомага местната икономика. Недостатъци на слънчева енергия: Първоначалната цена е основният недостатък при инсталиране на система за добиване на слънчева енергия, до голяма степен поради високата цена на полу-проводниците използвани в изграждането на слънчевите панели. цената на слънчевата енергия също е висока в сравнение с тази от невъзобновяеми източници. Тъй като недóстига на електроенергия става все по-голям, слънчевата енергия става с все по-конкурентна цена. Соларните панели изискват доста голяма площ за инсталиране за да се постигне добро ниво на ефективност. Ефективността на системата, също разчита на местоположението на слънцето, въпреки че този проблем може да бъде преодоляно с инсталирането на някои компоненти. производство на слънчева енергия се влияе от наличието на облаци или замърсяване на въздуха, а също така и през тъмната част на денонощието съоръжението не би могло да работи, като до известна степен с наличието на батерии, които се зареждат през деня, се решава този проблем. Що се отнася автомобилите задвижвани от слънчевата енергия недостатък е тяхната бавна скорост. Слънчеви клетки - Слънчевите клетки са полупроводникови устройства, които преобразуват енергията на слънчевата светлина в електрическа енергия. Те  също така се наричат  "фотоволтаични клетки". В слънчевите клетки не се използват химични реакции, при производството на електрическа енергия и те са без движещи се части. Фотоволтаичните слънчеви клетки са тънки дискове силиций, които преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Тези дискове действат като източници на енергия за широк спектър от приложения, включително  калкулатори и други малки устройства, телекомуникации, слънчеви панели поставени на покрива на фамилни къщи, както и за осветление, помпени инсталации и за медицински цели в селата в развиващите се страни. В големи масиви, които могат да съдържат  хиляди отделни клетки, те могат да функционират като електрически централи, аналогични на ядрена електроцентрала, или такава с въглища или течно гориво. Слънчеви клетки се използват за задвижване на спътниците, защото те нямат движещи се части, които могат да изискват употребата на някакъв вид гориво. Енергията, произведена от слънчевите панели е постояннотокова (DC). За да може да се използва за захранване на битови консуматори, тя трябва да стане променливотокова (AC). Това налага използването на инвертори, които преобразуват произведената електроенергия от постоянна в променливотокова. След това преобразуване спокойно може да се свърже към електропреносната мрежа. Посредством контролен електромер бихте могли да следите какво количество енергия е произвела Вашата инсталация.   Инвертор    
Вторник, 23 Февруари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
  Как държавата насърчава своите граждани да енергоспестяват? Това  са най-вече мерки, свързани с осигуряване на кредити и грантове чрез национални, европейски и други програми, както и данъчни облекчения. Програмите осигуряват само част от необходимите средства – най-често до 20% от общите разходи, защото участието на гражданите със собствени средства се приема за гаранция за добро качество както на проектите, така и на изпълнението им. Всеки е заинтересован парите му да се изразходват ефективно.   Държавни програми:   Национална програма на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за обновяване на жилищния фонд - програмата е за срок от 20 години и осигурява до 20% гарант. Национална стратегия за изолация на сградите - предвижда да осигурява субсидии до 20%. Държавно подпомагане чрез осигуряване на кредитна линия за провеждане на мерки за енергийна ефективност в домакинствата - REECL -  до 20% държавна субсидия от общата стойност на проекта. Данъчни облекчения - съгласно Закона за местните данъци и такси, сградите със сертификат „А”се освобождават от данък сгради за период от 10 години.   Последици от прекомерната употреба на енергия?   Последиците са  не само с излишни натоварващи разходи, но и излъчването на големи количества вредни емисии от парникови газове, които утежняват и без това крехкия климат на планетата. Всъщност изчерпването на природни енергийни ресурси е сред най-важните проблеми за решаване пред съвременното общество.   Как да живеем енергоспестяващо?   не поставяйте мебели или завеси пред радиаторите; избирайте енергоспестяващи уреди и замяна на старите; поддържайте и подновявайте електрическите си инсталации.  
Вторник, 19 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Какво трябва да знаем за безопасното използване на електрическите домакински уреди ? Електричеството е наш добър помощник, но то може да стане причина за нещастни случаи, ако при използуването на електрическите консуматори не спазваме изискванията за безопасна работа с тях. Нееднократно при описанието на отделните домакински електрически уреди обръщахме внимание, че електрическият ток, който е доведен в нашата домашна електрическа инсталация, при известни обстоятелства може да стане опасен за живота и здравето ни. Неговото действие е топлинно, механично и химично. Доколко опасен може да се окаже токът, зависи от времето, през което той действува, и от силата му. Освен обгаряния той може да причини и гърчове, които засягат особено зле сърцето.
Вторник, 19 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
  Ако усетите миризма на гума или пластмаса, изключете консуматорите. Ако можете да установите точно откъде е, ползвайте друг контакт и удължители само временно. В най-къс срок отстранете нагорелите кабели, контакти и потърсете помощ от правоспособен електротехник. Удължителите крият опасности от препъване, не е сигурно дали са защитно занулени и сечението на проводниците дали отговаря на капацитета на консуматора. Ако миризмата идва от таблото с предпазителите, установете от кой предпазител е и го изключете. При винтовите предпазители той ще бъде топъл, дори горещ. По-често се случва да бъде главния предпазител и захранващия проводник. При такива ситуации се създава предпоставка за пожар! Миризмата на гума, пластмаса, бакелит, означава че проводниците се нагряват поради: слаба връзка, по-голяма консумция на ток, отколокото е предвиден проводника, лош контакт на клемите. Никога не приемайте обяснението, че на даден уред трябва да се включва щепсела в контакта само при едно положение (например някакъв белег върху щепсела отгоре). Това говори, че има нередност с електрическият уред и "специалистът" не е запознат с професията си. Всеки уред трябва да се включва, независимо как се поставя щепсела в контакта. Винаги настоявайте пред вас да се проверят контактите дали са занулени. В този случай, ако има пробив в ел.консуматора, предпазителя ще се изключи/изгори и ще ви предпази от токов удар. След монтаж или ремонт на ел. уред при включен (работещ) уред, да се провери за отечка (офазяване). Предназначението на зануляването на контакти тип-шуко и щепсел-шуко (свързващ кабел с 3 жила връзка на третото жило на корпуса на уреда), е при пробив на на уреда (офазяване) предпазителят да изключи мигновено и по този начин ви предпазва от токов удар.  
Вторник, 19 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Защо не трябва да правим сами ремонти по ел мрежата у дома ? Удар от електрически ток се получава, когато човешкото тяло най-често чрез крайниците се допре до проводник или уред, през който протича електрически ток. Причина за това може да бъде недобрата изолация на тоководещите проводници или ако попадне под напрежение на металните части на уреда. При допиране до недобре изолиран проводник или незаземената метална конструкция на електродомакински уред, която по някакъв начин е попаднала под напрежение, човешкото тяло може да се окаже най-късият път на електрически ток към земята. Добри условия за това се създават, когато човек работи с електрически уреди във влажни помещения /баня/ или е стъпил на влажен под /кухни/.
Вторник, 19 Януари 2010

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2


Powered by AlphaContent 4.0.14 © 2005-2018 - All rights reserved

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook