Резултати 1 - 10 от 53

В и К услуги/Свързване на перални и миялни машини
Author:Administrator
Свързване на перални и миялни машини Предлагаме следните дейности: Миялни машини Връзване на миялна машина Смяна на маркуч - входящ и изходящ Почистване на филтри Нивелиране Други Перални машини Връзване на перална машина Смяна на маркуч - входящ и изходящ Почистване на филтри Нивелиране Други
Вторник, 12 Август 2008
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Всичко за бойлерите...   Класификация на бойлерите Според начина на загряване на водата бойлерите биват : - газови - на твърдо гориво - електрически - със серпентина - комбинирани Според начина им на монтаж бойлерите биват 2 вида : - хоризонтални - вертикални Според начина им на работа бойлерите също биват 2 вида : - отворена система (без налягане) - бойлери, работещи под налягане Какво трябва да съдържа водопроводната част на един бойлер ? Спирателен кран - поставя се на тръбата за студена вода, която идва от водомера. Служи да се спре водата САМО на бойлера, при евентуална повреда, изискваща източването му. Препоръчвам ви сферичен спирателен кран. Възвратно-изпускателен клапан (или т.н. комбиниран вентил)  - монтира се също на тръбата за студена вода, непосредствено до самият бойлер. На корпуса на този клапан има изобразена стрелка. Върхът И трябва да сочи към бойлера. Между този клапан и бойлера не трябва да се монтира никаква друга спирателна арматура! Някои производители монтират фабрично такъв клапан на бойлерите си, с изричното указание че ако се демонтира, гаранционният срок отпада. Комбинираният вентил служи за 3 основни неща : - поддържа нормално налягане във водосъдържателя. При включен бойлер, налягането на водата вътре се повишава поради разширението й, и от този клапан е възможно да прокапва вода. Това не бива да се счита за дефект ! При евентуално повишаване на налягането над допустимите норми, този клапан се отваря и изпуска водата, като така понижава налягането във водосъдържателя и предотвратява взривяването му. - позволява на водата да се движи само в една посока - към бойлера. Т.е. не позволява топлата вода да се върне по тръбата за студена вода и да стопи частите на водомера, примерно. - за източване водата от бойлера при профилактика или смяна на нагревателя. Това става като се спре притока на студена вода, отвори се крана за топла вода на смесителната батерия и се повдигне лостчето на комбинираният вентил. В последно време все повече хора практикуват изграждане на водопроводната част на бойлера с тръби, които се използват за парно отопление. Те са трислойни - най-вътрешната част е топлоустойчива пластмаса, следва слой алуминий, и най-външният слой е отново пластмаса. Самата тръба не е скъпа, но заедно с накрайниците, с които се присъединява към останалата част от водопровода, излиза малко по-скъпичко от обикновените гъвкави връзки. Въпреки това, аз лично смятам че това решение е по-подходящо, особено за топлата вода от бойлера. Електрическа част на бойлера. При ново строителство на сгради се изисква кабелите да са 3-проводни, включително и до бойлера. Този трети проводник се свързва корпуса на бойлера и заземителната инсталация на сградата. В този случай е възможно в таблото с предпазителите да се монтира и комбиниран вариант на дефектно-токова защита + автоматичен предпазител. Това комбинирано устройство заема място за два автоматични предпазителя в таблото, и гарантирано прекъсва веригата при претоварване, късо съединение, както и при токове на утечка над определена стойност (30 милиампера). Действието му се основава на сравняване на тока, който протича по фазовия и по нулевия проводник - ако те са с еднаква стойност - всичко е наред. Ако има макар и минимална разлика между тях (30 милиампера) автоматично се прекъсва напрежението в този клон от инсталацията. Условието, за да се монтира дефектно-токова защита е инсталацията да е 3-проводна, и след тази защита нулевият проводник да няма електрическа връзка със защитният проводник. Ако кабела до бойлера е с 2 проводника, това означава че няма изградена такава заземителна инсталация и в този случай се прилага т.н. защитно зануляване - нулевият проводник се свързва с корпуса. Условието, което трябва да бъде спазено, е този нулев проводник да не се прекъсва никъде от нулевата шина в таблото с предпазителите до самият бойлер. Термозащитата служи за прекъсне напрежението към нагревателя, при положение че терморелето не е направило това. Настройва се да изключи при температура около 90 градуса. Тази настройка се извършва от производителя и в никакъв случай не трябва да се променя - т.е. да не се пипа болтчето, което е фиксирано с боя. Съществуват еднополюсни защити (които прекъсват само фазовият проводник), както и двуполюсни такива - които прекъсват и фазата, и нулата. Датчика, който реагира на температурата, представлява метална тръбичка, която влиза в предвиденото за целта място във фланеца на бойлера, или просто се долепва до него посредством болт. Съществуват и термозащити с т.н. "сонда". При тях температурният датчик се свързва с електрическата част посредством тънка метална тръбичка, извита в спираловидна форма. При нормална работа термозащитата стои винаги включила. Веднъж изключила, тя НЕ МОЖЕ да се включи сама! Включването й става ръчно, след съответната проверка, и отстраняване на причината, довела до изключването й - обикновено това е повредено термореле, или повреда в самата термозащита, което изисква подмяната й с нова. Терморелето служи да прекъсне напрежението към нагревателя при достигане на определена температура, а при охлаждане на водата - да включи нагревателя автоматично. Температурата, при която терморелето изключва, може да се регулира. При някои бойлери това става след като се свали капака на бойлера, а при други регулирането на температурата може да става отвън. При тези бойлери се използват терморелета със сонда и спираловидна тръбичка, каквито се използват и за регулиране на градусите в готварските печки. Разликите между терморелетата за бойлери и печки е в температурният диапазон - за бойлери се поставят релета, които изключват при около 72 градуса, докато тези за готварските печки изключват при температура около 350 градуса. Тези стойности са написани на самото реле и трябва да се внимава при подмяната на релета да не се объркат, т.е. като купувате ново термореле, задължително да уточните за какъв уред ще бъде то - за бойлер (72 градуса) или за печка (350 градуса). При нормално работещо термореле, трябва да чувате "цъкане" като въртите врътката за регулиране на градусите. Това "цъкане" всъщност е звукът, който издава самият контакт при включване и изключване. Ключът служи да включите, съответно и да изключите ръчно бойлера. Съществуват няколко модела ключове : - пет-тактов - въртящ се. Той има 5 степени - 0, I, II, III, IV. Използва се при нагреватели с повече от 2 извода. С него може да се регулира мощността на самия нагревател - дали да загрява по-бавно или по-бързо водата. При въртене на оста на ключа, едни гърбички включват или изключват различни пластини, и така се подава напрежение на различни клеми на нагревателя. - дву-тактов - има само две степени - "включено" и "изключено". Използва се при нагреватели, които са с 2 извода и фиксирана мощност. - клавишен ключ - използва се при нагреватели с 2 извода. При него мощността на нагревателя не може да се регулира - има само две положения - "включено" и "изключено". Тези ключове могат да бъдат и светещи - в самият ключ е монтирана и миниатюрна глим-лампичка, която служи за индикатор на състоянието на бойлера - включен/изключен. Анодната защита представлява плътен метален цилиндър, изработен от магнезиева сплав, изолиран електрически от корпуса на бойлера. Монтира се на фланеца с пластмасови изолационни втулки и се свързва електрически с третият, заземителен проводник. Служи за допълнителна защита от електрокорозия - една от главните причини за "пробиването" на водосъдържателя. Монтираният аноден протектор създава оптимален защитен потенциал на вътрешната повърхност на водосъдържателя. Защитният потенциал не позволява протичането на корозионни токове. Експлоатационната продължителност на магнезиевият анод е от 3 до 4 години, в зависимост от параметрите на водата (електропроводимост, киселинност, температура, химичен състав). След изтичането на този срок анодът трябва да се подмени. Забележка : Подменянето на анода, както и на нагревателя, изискват източването на водата от бойлера! Външно бойлерово табло - в повечето случаи има монтирано такова табло извън помещението, където е монтиран бойлера. Освен ключа за включване и изключване на бойлера, то може да има и контакт за включване на допълнителен електроуред. Тези табла се продават стандартно изпълнени със светещи ключове, българско производство, които са с двуполюсно прекъсване - т.е. могат да прекъснат и фазата, и нулата. !!!
Понеделник, 01 Февруари 2010
В и К услуги/Подмяна на смесителни батерии
Author:Administrator
Предлагаме следните В и К услуги: Смяна на стенен смесител Смяна на кран Смяна на стоящ смесител Смяна на маркуч за душ Смяна и почистване на филтри Смяна на гумени уплътнения Смяна на гъвкава връзка Смяна на гумени уплътнители Смяна на кран
Неделя, 10 Август 2008
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Какво да правим, ако живеем в старо жилище?   Правилното изграждане и експлоатация на електрическата инсталация в жилищните сгради осигурява по-голяма безопасност, по-добро качество на захранване, и по-нисък разход на енергия. Според данни на Националния статистически институт по-голяма част - 73% от жилищните сгради в България и вътрешните мрежи* в тях са изграждани в периода 1946 -1990 г. Изискванията за натовареност на мрежата тогава са били различни от сегашните и по-тази причина електрическите инсталации може да се окажат неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградите на 20 и повече години в голямата си част са проектирани със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност, обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялня, бойлер и др. Експертите препоръчват да се изследва вътрешната електрическа инсталация в жилищата строени след 1990 г. и ако е завишена инсталираната мощност, да се предприеме ремонт, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна или ремонт на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара. Възможно е например монтирането на специални сензори, които активират електрозахранването само при наличие на човек в помещението като по този начин спестяват натоварването на мрежата и пестят електроенергия. *Вътрешната мрежа обхваща всички електрически съоръжения от електромерното табло до последния контакт в жилището. В много-фамилните жилищни кооперации захранването на етажното осветление и асансьорите е част от вътрешната инсталация на етажната собственост. Поддръжката на вътрешната електрическа инсталация е отговорност на собственика на имота. Преди да предприемете каквито и да било действия, свързани с вътрешната електрическа инсталация се посъветвайте с електротехник. При планиране на ремонт на старо жилище предвидете подмяна на електроинсталацията, тъй като това ще ви спести много бъдещи проблеми. Неправилно изградената вътрешна електрическа инсталация е сред честите причинители на пожар. Броят на електроуредите в дома Ви расте. Ако старата ви електрическа инсталация има определен капацитет, включването на електроуреди като пералня, миялна, вградена фурна, проточен бойлер ще надвиши този капацитет и е възможно пренатоварване на мрежата. Подменете старите бушони с автоматични прекъсвачи, които ще дадат по-голяма защита на електроинсталацията ви. В зависимост от броя уреди, които искате да ползвате се определя и мощността за всеки прекъсвач. Електроинсталациите в панелните блокове са предвидени за определен капацитет на натоварване т.е. едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Проучете капацитета на вътрешната си инсталация и помислете за разширяването й. Освен смяната на електроинсталацията с нова, обърнете внимание и на ключовете и контактите. Предлагат се различни модели, като например такива с твърди връзки или с устойчива на висока температура пластмаса, които осигуряват надеждност и безопасност на връзката. Ако домът ви е на 35-40 години това означава, че и кабелите на електрическата Ви инсталация са стари и могат да предизвикат инциденти или да са причина за лошото качество на тока в дома ви. Подменете ги. В зависимост от консуматорите (уредите), които ще се включат в мрежата е необходимо да се съобразят и кабелите, както и съответния брой кръгове за самата електроинсталация. При полагане или подмяна на електрическата инсталация се обърнете към специалист електротехник. Той ще изготви най-подходящата за вашето жилище схема на електрическата инсталация. В противен случай опасността от инциденти е голяма. За да улесните монтажа на новата електроинсталация, можете да ползвате первази, чрез които прекарването на кабелите ще е удобно и лесно. Добре е да знаете как точно е разположена електрическата инсталация в дома ви. В противен случай рискувате при най-малкото нещо като поставяне на картина на стената да предизвикате токов удар, засягайки някой кабел от инсталацията. В случай, че нямате информация за разположението на електрическата инсталация в дома си – снабдете се с детектори, които откриват електрическите кабели,независимо дали са вградени в стена или зад перваз. За по-голяма безопасност може да монтирате в таблото за бушоните защита против токови удари. В съответствие с новите изисквания в електротаблата трябва да бъдат поставяни дефектнотокова защита и защита от пренапрежение. За да не претоварвате електрическата инсталация, може да монтирате специални сензори, които “разбират” кога сте в помещение и сами активират електрозахранването в него. Така освен, че щадите електрическата си инсталация, допринасяте и за енергийната ефективност.  
Вторник, 19 Януари 2010
Електроуслуги/Монтаж и поддръжка на ел. оборудване (осветление,
Author:Administrator
Монтаж и поддръжка на ел. оборудване.
Събота, 09 Август 2008
Схеми/схеми
Author:Administrator
Схема на обикновен ключ,сериен ключ,девиаторен ключ и кръстат ключсериен   Инфо...  
Понеделник, 11 Август 2008
Електроуслуги/Монтаж и поддръжка на домофони.
Author:Administrator
Предлагаме монтаж и поддръжка на домофонно оборудване!
Вторник, 12 Август 2008
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Как да спестим 20% от тока вкъщи?   Ако до ключа за лампата и до копчето на телевизора имаше малки електромери, които се въртят непрекъснато и отчитат потреблението на ток пред очите ни, едва ли щяхме да оставяме  лампата светната, а телевизора включен, когато излизаме от стаята. Въпреки че в последните години потреблението на ток в българските домакинства намалява, това се дължи главно на замяната на старите и неефективни електроуреди  с нови. От Агенцията за    енергийна ефективност признават, че в домовете ни има още много резерви за икономии. Със спестяването на енергия намаляваме не само сметките си за ток, парно, вода и горива, но и допринасяме да се излъчва по-малко въглероден диоксид в атмосферата, който причинява  парниковия ефект и води до неблагоприятни промени в климата. Ето няколко конкретни съвета за подобряване на енергийната ефективност. Тяхното изпълнение гарантира намаляване на енергийното потребление с повече от 20%: Намалете с 1 градус температурата на термостата, която сте свикнали да поддържате през зимата или я увеличете с 1 градус, ако използвате климатик за охлаждане през лятото. Това почти  няма да се отрази на комфорта ви, но ще намали енергийното ви потребление с около 4% и ще спести на атмосферата замърсяване с 295 килограма въглероден диоксид годишно. Електроуредите продължават да харчат ток, дори когато са изключени, защото са в режим на очакване да бъдат включени (за това свидетелстват и малки светодиоди до копчето на  телевизора или на монитора). Изключвайте електроуредите от контакта, когато не ги използвате, за не харчат ток излишно. По този начин ще намалите разхода на ток от тези уреди с повече  от 5%, а в атмосферата годишното замърсяване с въглероден диоксид ще бъде с около 450 килограма по-малко. Направите си изолация на стените. Ще спестите 20% от енергията, която ви е нужна за отопление, а в атмосферата ще бъдат излъчени 1 485 килограма въглероден диоксид по-малко за    1година. Когато изолирате тавана на жилището си, ще намалите нуждата си от енергия за отопление с 25% и ще спестите годишно излъчването на 1 947 килограма въглероден диоксид в атмосферата. Ако смените трите най-често използвани електрически крушки в дома си с енергоспестяващи, ще намалите енергийните си разходи за осветление с 25.8%. Замърсяването на атмосферата с  въглероден диоксид на година ще бъде със 136.8 килограма по-малко. Подмяната на старите електроуреди, които харчат много ток, с нови, енергоефективни, ще намали разхода на енергия от тези уреди с 37.9%, а вредните емисии в атмосферата ще бъдат по-малко с 2 906 килограма на година. Когато пускате пералнята на 30 градуса, вместо на 90, тя харчи с 38% по-малко ток. Ако не използвате колата си за кратки разстояния, а вървите пеша или пътувате с градския транспорт, ще намалите разходите си за гориво с 39.6%, а емисиите въглероден диоксид в атмосферата – с 3 066 килограма на година. Когато поддържате гумите на автомобила си добре напомпани, спестявате на атмосферата замърсяване с над 113 килограма въглероден диоксид годишно. Поддръжката на гумите намалява и разхода на гориво на колата ви. Спрямо начина на живот и цените на горивата в САЩ, е изчислено, че за една година, добре поддържаните гуми спестяват на собственика си около 840 щатски долара. Всеки шофьор би спестил на атмосферата замърсяване с над 7.3 тона въглероден диоксид годишно и хиляди левове за гориво, ако караше една от новите коли-хибриди (които работят смесено с бензин и с електроенергия). Когато пестите топлата вода при къпане, допринасяте да се произвежда по-малко енергия за затоплянето й. С това спестявате на атмосферата замърсяване с над 158.76 килограма въглероден двуокис и намалявате сметката си за топла вода. Като избягвате да купувате пакетирани продукти или избирате по-големи разфасовки, намалявате боклука си с повече от 10%, замърсяването на атмосферата – с 544 килограма въглероден диоксид годишно, и пестите пари. Ако пълните добре миялната машина, преди да я пуснете да работи, спестявате на атмосферата замърсяване с над 45.6 килограма въглероден диоксид годишно и намалявате разходите си за ток и вода. Същото важи и за пералнята. Когато старите прозорци се заменят със стъклопакети, в дома се задържа повече топлина, спестява се замърсяване на атмосферата с 4 536 килограма въглероден диоксид годишно и се намаляват разходите за отопление. Дори и само чрез уплътняване на пролуките на прозорците и вратите с дунапренени или други изолиращи ленти, може да се спестят 775.71 килограма емисии въглероден диоксид годишно в атмосферата, а разходите за отопление да бъдат намалени. Почистването и замяната на старите филтри на климатика спестява излъчването на 158.76 килограма въглероден диоксид годишно в атмосферата. Часовникът на микровълновата печка харчи повече електроенергия всеки ден, отколкото използвате вие, докато си приготвяте вечерята в нея. Изключвайте микровълновата печка от контакта, когато не ви трябва за готвене. Ако компютърът ви работи непрекъснато, той ще похарчи за 90 дни електроенергия, равна като еквивалент на 1 барел течно гориво. Ако инсталирате специален софтуер за по-ефективна работа на компютъра си от http://localcooling.com и изключвате компютъра си всеки път, когато не го ползвате, може да намалите потреблението му на ток двойно и същото количество електроенергия да ви стигне за повече от 6 месеца. Когато оставите компютъра си включен, без да го използвате, той продължава да харчи неоправдано средно по 280 вата електроенергия на час. Това означава, че само с вашия компютър замърсявате атмосферата с повече от 1.6 тона въглероден диоксид годишно.  
Събота, 30 Януари 2010
Новини/Новини
Author:Administrator
Печалбата от соларни паркове 100% сигурна, също като изгрева на слънцето! Изкупната цена на тока от слънчеви централи – 5 пъти по-скъпа от „вятърната“   Слънцето свети за всички, но някои правят и пари от него. След бума на строителството и търговията с недвижими имоти у нас доходен бизнес вече стават и слънчевите колектори за производство на ток – част от т.нар. възобновяеми енергийни източници. Според инвеститори при този тип вложения има много по-голяма възвръщаемост на вложените капитали. Схемата е направена така, че печалбата да бъде толкова сигурна, колкото и че слънцето ще грее в следващия век: най-скъп ток по фиксирани цени за първите 12 години, гарантирано изкупуване, възможност за проекти, финансирани от ЕС. Трябва само начален капитал за колекторите и осигурен терен. Преференциалната цена за производство на ток от слънцето у нас е 0,72 лв./квтч и е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР). Това е и най-скъпата продажна цена за електроенергия в България, което е и стръвта за много предприемачи към производството на ток от слънчеви панели. Цената се определя на база на средната пазарна продажна цена плюс 80% надбавка, гарантирана според директивите на ЕС. Изкупната цена на тока от слънчевите паркове е 5 пъти по-висока от преференциалната цена за електроенергия, произведена от вятърните генератори у нас, която е 0,175 лв./квтч. В момента цената, на която гражданите купуват електроенергия за бита, е 15,7 ст./квтч дневна тарифа и 10 ст./квтч нощна. Собствениците на седемте електроразпределителни предприятия в България – ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН са задължени от ДКЕВР да изкупуват енергията от възобновяеми енергийни източници на преференциалните цени, определени от регулатора. „Цените, на които се закупува тази електроенергия обаче, се заплащат от потребителя“, каза председателят на Асоциацията на производителите на екологично чиста енергия в България Велизар Киряков. Разликата между преференциалната и пазарната цена на тока при всички положения влиза в разходите на дружествата, а тези пари така или иначе се плащат от потребителите. Проекти за 50 млн. евро без кредит? Твърде съмнително. Според Велизар Киряков всеки проект, свързан с производството на електроенергия от слънцето с мощност по-голяма от 500 кв, е нереален за България. „Не е възможно да има проекти на стойност 50 млн. евро и те да не бъдат субсидирани от някой чуждестранен инвеститор или банка. Ако има такива инвестиции само от българска страна, то те са доста съмнителни“, заяви той. По разчетите на фирми-инвеститори възвръщаемостта на парите от соларни паркове е 4-5 години. Според Киряков обаче парковете излизат на печалба едва към десетата година от производството си, а преференциалната цена за продажба на ток е валидна само до 12 години след старта на централата. След това токът, произведен от възобновяеми енергийни източници, започва да се продава по пазарни цени. Но има и други бонуси в този бизнес - системите в слънчевите паркове не се нуждаят от постоянен оперативен персонал за поддръжка и имат заводски и сервизни гаранции за 25 и повече години. Тези ниски производствени разходи също са допълнителен стимул за предприемачите. >>По-голяма печалба Соларните паркове нямат разходи за гориво и всяко увеличение на електропроизводството им става за сметка на слънчевата енергия. Дотолкова, доколкото тя се изкупува по висока цена – 0,72 лв./квтч, то и всяко подобрение се изплаща много бързо. Увеличава се и печалбата от инвестицията и се скъсява срокът за изплащането й. Това прави соларните паркове изключително привлекателни за инвестиране. В момента в България има няколко по-мащабни проекта за фотоволтаични паркове, които са в напреднала фаза на строителство. Единият е на фирмата “Юнайтед Риълти“, която иска да изгради соларен парк с мощност от 50 мгв до свиленградското село Пашово. Инвестицията на софийската компания е за 250 млн. лева, като соларният парк ще заработи през март 2008 г. Другият проект за изграждане на слънчеви колектори у нас е на „Енерджи инвестмънтс“ АД. Според изпълнителния директор и партньор на компанията Димитър Станчев (бившият шоумен и продуцент на „Невада“), фирмата смята да вложи 50 млн. евро собствени средства в изграждането на парка, който се изгражда на територията на община Мадан. Общата мощност на фотоволтаичната система ще бъде 45 кв и се очаква да бъде готова до края на октомври 2007 г. „Инвестицията, която правим, е революционна за нашия регион и ние не знаем със сигурност каква ще е възвръщаемостта от нея. Както всяка фирма искаме възможно най-бърза възвръщаемост“, допълни Станчев. „Енерджи инвестмънтс“ вече имат сключен договор с ЕВН, който е мажоритарен собственик на електроразпределителните предприятия в Пловдив и Стара Загора, за продажба на електроенергията, която ще се произвежда от слънчевата централа. За да се произведе 1 кв ток от слънцето е необходимо да се разгърнат слънчеви колектори на площ от 1 дка, а за 1 мгв – 1000 дка, което е сложна и скъпа задача, смятат от ДКЕВР. Това е и една от причините слънчевата и вятърната енергия да формират едва 0,04% от общото произведено количество електроенергия в страната. >>Недоразвит пазар, засега. Въпреки че този пазар все още е неразвит, в България вече има проекти за строителство на 10 слънчеви парка от по 10 мгв всеки. Това сочат данните на Министерството на икономиката и енергетиката, които представи директорът на дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда“ Костадинка Тодорова. По изчисления на специалисти от 365 дни в годината около 240 са слънчеви и това е много добра предпоставка за развитието на този вид възобновяема енергия у нас. Според експерти обаче намеренията не означават строителство, защото трябва да се намери инвеститор, който да финансира проекта. >>По-лесно издаване на разрешително за строеж. Издаването на разрешително за строеж на соларен парк е значително по-лесно, отколкото е при изграждането на търговски центрове, смятат специалисти. Кандидатства се само за строеж върху индустриална земя, а не върху земеделска, твърдят брокери. Въпреки това трудно се намират хора с толкова голям свободен собствен капитал и затова проектите най-вероятно ще бъдат на големи играчи от чужбина, прогнозират от Асоциацията на производителите на екологично чиста енергия. Доходността при този вид инвестиции е по-висока и с по-бърза възвръщаемост, отколкото е при строежа на търговските центрове. Високата изкупна цена, определена от ДКЕВР и ЕС, е доста примамлива за бизнесмени, които искат да извадят на светло парите си. Няма нужда и от разрешителни за търговия с ток от ДКЕВР, ако мощността на парка е под 5 мгв. В тези случаи се издава само сертификат на фирмата, която иска да произвежда ток. >>Как е на други места в ЕС. В Германия изкупната цена на произведения от слънцето ток е по-висока от нашата с около 30%. Но там слънчевата светлина, която попада на 1 квадратен метър площ средно се равнява на около 1000 квтч енергия годишно, а у нас тази стойност е около 1500 квтч. Сметката показва, че слънчевата радиация в България е с 50% повече годишно и на по-ниска изкупна цена. Затова инвестициите във фотоволтаични електроцентрали у нас са по-изгодни отколкото в Германия и редица други европейски страни. Без съмнение слънчевите паркове ще бъдат новата ниша за капиталовложения у нас, както се случи вече с ВЕЦ-овете и вятърните електроцентрали. Според Киряков ВЕИ инсталациите осигуряват и работа на много хора в ЕС. Само в Германия покрай ветроенергийните паркове са ангажирани около 40 000 души. Системите в слънчевите паркове не се нуждаят от постоянен оперативен персонал за поддръжка и имат заводски и сервизни гаранции за 25 и повече години. Тези ниски производствени разходи са допълнителен стимул за бизнесмените.
Четвъртък, 21 Януари 2010
Полезно/Полезно
Author:Administrator
Как да помогнем при удар от електрически ток ? Тъй като опасността при удар от електрически ток се увеличава пропорционално на времето, през което той въздейства на човешкия организъм, първата ни работа е веднага да изключим съответния консуматор или цялата електрическа инсталация. Това става, като отвъртим предпазителите или натиснем бутончетата на автоматичните предпазители. Ако не можем да направим това веднага, с гумени ръкавици или дървен предмет трябва да отделим пострадалия от токовата верига. Не трябва да забравяме, че през тялото на пострадалия преминава ток, който при пряк допир /ако действаме с голи ръце/ може да засегне и нас. След като отстраним пострадалия от опасния контакт с мрежата, разкопчаваме дрехите му, изпращаме да повикат лекар и веднага започваме да правим изкуствено дишане. Изкуственото дишане се прави веднага, когато пострадалият е престанал да диша, и то дотогава, докато дишането се възстанови или докато дойде лекарят, който ще се разпореди какво да се прави по-нататък. Понякога изкуствено дишане се прави в продължение на няколко часа. Преди да започнем да правим изкуствено дишане, трябва да осигурим безпрепятствено постъпване на въздух до дробовете на пострадалия /това значи, че предварително трябва да извадим езика на пострадалия навън/. Внимание: Съветваме ви всички поправки по електрически уреди се извършват от правоспособни специалисти - електротехници.
Неделя, 17 Януари 2010

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6


Powered by AlphaContent 4.0.14 © 2005-2018 - All rights reserved

ЗА ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ НИ ПОТЪРСЕТЕ НА E-mail: info@electrotehnik.bg

Вход към facebook